Zasady doboru

Ściernica do ostrzenia pił – dobór charakterystyki

Uzyskanie pożądanego rezultatu obróbki szlifierskiej zależy od właściwego doboru charakterystyki ściernicy do obrotów wrzeciona oraz rodzaju ostrzonej piły.

Charakterystyka ściernicy składa się z takich elementów jak: typ i gatunek ścierniwa, numer wielkości ziarna ściernego, twardość ściernicy, struktura oraz gatunek i typ spoiwa. Dla użytkownika szlifierki (ostrzarki) istotna jest powtarzalność dobranej charakterystyki ściernicy w kolejnych użytych narzędziach. Z tego powodu dużej wagi nabiera kontrola jakości ściernic, a zwłaszcza ich twardości.

Własna oryginalna metoda wielopunktowego badania twardości ściernicy oraz specjalna technologia wytwarzania pozwalają otrzymać ściernice do ostrzenia pił o wysokiej efektywności procesu ostrzenia, bardzo dobrym wyważeniu oraz powtarzalności parametrów wyrobu. Ma to ogromne znaczenie dla procesu ostrzenia pił, bez mikropęknięć i przypaleń.

Ściernice POLFLEX do ostrzenia pił oferowane są w trzech podstawowych wariantach twardości: miękkie (L), średnie (N) i twarde (P). Na specjalne zamówienie, wykonujemy ściernice o innych stopniach twardości np.: (K), (R) i (S).

W celu optymalnego doboru charakterystyki ściernic do ostrzenia prosimy przy zamawianiu załączyć informację o obrotach wrzeciona ściernicy w ostrzarce i o ostrzonym narzędziu.