Produkty

Produkujemy wiele rodzajów ściernic o spoiwie żywicznym, począwszy od popularnych, skończywszy na ściernicach do zastosowań specjalnych.

1. ŚCIERNICE POLFLEX WZMOCNIONE TKANINĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO (spoiwo BF), przeznaczone do pracy z dopuszczalną prędkością obwodową 80 m/s, stanowiące zależnie od wielkości i przeznaczenia wyposażenie ręcznych szlifierek kątowych lub przecinarek i szlifierek stacjonarnych.

NOWOŚĆ: supercienkie ściernice diamentowe 1A1R 125×0,8×20 wzmocnione tkaniną z włókna szklanego, przeznaczone do przecinania twardej ceramiki i węglików spiekanych.

 

Dostępne są różne warianty wykonania, np.:

– ściernice do przecinania metalu: blach i profili cienkościennych przy pracach instalacyjnych (ściernice o grubości T = 0,8 mm do 2 mm i średnicach D = 50 – 230 mm, otwory H = 22,23 mm),

– ściernice (o grubości T = 1 mm, D = 115 i 125, otwory H = 22,23 mm) do przecinania płytek ceramicznych,

– ściernice do przecinania i szlifowania stali: nierdzewnych i kwasoodpornych, stopowych, węglowych (z elektrokorundów, D = 50 – 400 mm, grubość T: do cięcia 2 – 4 mm, do szlifowania 4 – 10 mm, otwory H = 22,23 mm i 32 mm – te ostatnie dla D = 300 – 400 mm),

– ściernice do przecinania i szlifowania betonu i kamienia, staliwa, żeliwa oraz stopów aluminiowych i metali kolorowych (z węglika krzemu (98C), D = 50 – 400 mm, grubość T: do cięcia 2 – 4 mm, do szlifowania 4 – 10 mm, otwory H = 22,23 mm i 32 mm – te ostatnie dla D = 300 – 400 mm).

2. ŚCIERNICE POLFLEX DO SZLIFOWANIA I OSTRZENIA, zależnie od przeznaczenia dzielące się na:

– ściernice płaskie do szlifowania i ostrzenia ogólnego, o spoiwie żywicznym (B) typu 1 z prędkością obwodową do 50 m/s, o średnicach D od 50 do 300 mm i różnych grubościach T,

– ściernice płaskie do ostrzenia tartacznych pił do drewna: taśmowych, ramowych i tarczowych oraz innych pił np. do metalu, z prędkością do 50 m/s i 63 m/s przy użyciu specjalistycznych ostrzarek,o spoiwie żywicznym (B) typu 1 i 1C, o średnicach D od 50 do 350 mm i różnych grubościach T,

ściernice płaskie typu 1 do ostrzenia łańcuchów pilarek do drewna,

ściernice do ostrzenia noży rębaków do drewna, garnkowe walcowe typ 6 o wymiarach 125x63x32

– grubościenne ściernice garnkowe walcowe i stożkowe do wyrównywania płaszczyzn różnych materiałów (metali lub betonu) ręcznymi szlifierkami kątowymi z prędkością obwodową do 50 m/s, o spoiwie żywicznym (B), typu 6 i 11, o średnicach D = 60, 80, 100 i 125 mm,

– ściernice do ostrzenia narzędzi i szlifowania płaszczyzn z prędkością obwodową do 40 m/s, o spoiwie żywicznym(B): garnkowe walcowe typu 6 (szczególnie do szlifowania zgrzewów pił taśmowych), garnkowe stożkowe typu 11, o średnicach D = 60, 80, 100 i 125 mm.

3. WYKONUJEMY REGENERACJĘ ELEMENTÓW ŚCIERNYCH OBIERACZEK DO ZIEMNIAKÓW I WARZYW.

4. ŚCIERNICE POLFLEX PŁASKIE (typ 41) do maszynowego nacinania i przecinania precyzyjnego, w tym także o wykonaniu specjalnym do przecinania próbek metalograficznych, o spoiwie żywicznym (B), niewzmocnione. Ściernice te, przeznaczone do pracy z dopuszczalną prędkością obwodową do 63 m/s, są wykonywane dla średnic D od 40 do 350 mm.

Otwory H w zależności od średnicy D: dla małych średnic D do 125 mm, H = 5 – 20 mm;   dla średnic D = 150, 175 i 200 mm, H = 20 i 32 mm;   dla średnic D = 250 – 350 mm, H = 32 mm.

Grubości minimalne Tmin zależą od średnicy D, np. dla D = 100 mm grubość Tmin = 0,4 mm;  dla D = 125 mm, Tmin = 0,5 mm;   dla D = 150 mm, Tmin = 0,6 mm;   dla D = 200 mm, Tmin = 1,0 mm;  dla D = 250 mm, Tmin = 1,4 mm;   dla D = 300 mm, Tmin = 2,0 mm;          dla D = 350 mm, Tmin = 2,5 mm.